صفحه اصلینرم افزارهاتوضیحات نرم افزارهانرم افزار مطلالعات دینامیک شبکه dsa power tools

در حال حاضر و در حوزه طراحي خطوط فشار قوي انتقال نيرو ميتوان با قطعيت كامل گفت كه نرم افزار PLS-CADD قدرتمندترين و جامعترين نرم افزار طراحي در حوزه مذكور مي باشد. اين نرم افزار محصول شركت Power Line System است كه از سال 1984 در زمينه طراحي و تهيه نرم افزارهاي تخصصي در زمينه طراحي خطوط انتقال نيروي برق فعاليت دارد. اين نرم افزار قادر است با ارائه بهترين و جامعترين و ارزانترين طرح براي اجراي خطوط انتقال در سطح ولتاژهاي مورد نياز را با رعايت دقيق و كامل تمامي استانداردهاي بين المللي نياز شركتهاي مجري خطوط انتقال را در سريعترين زمان ممكن مرتفع سازد. از طرف ديگر اين نرم افزار قابليت بهينه سازي طرحهاي موجود و در حال اجراي خطوط انتقال فشار قوي را نيز داراست.

 شركتهاي پيمانكار و مجري خطوط انتقال نيرو، شركتهاي مشاور فني، شركتهاي سازنده تجهيزات خطوط انتقال و همچنين شركتهاي برق منطقه اي بيشترين استفاده را از نرم افزار مذكور دارند.

قابليتهاي كلي اين نرم افزار عبارتند از:

 • طراحي خط با در نظر گرفتن شرايط كابل، باد، يخ، دما
 • استحكام سازه برج و متعادل ساختن مقره هاي آويزي
 • برآورد كردن موانع عمودي و افقي و كليه موانع موجود زمين در مقابل خط به صورت سه بعدي.
 • بهينه سازي استقرار دكلها براي كمترين هزينه اجرا 
 • انتخاب كار آمدترين سازه دكل با استفاده از دياگرامهاي برهم كنشي
 • در نظر گيري مخارج كارگر در هزينه سازه خط
 • قابليت مدلسازي ساختار و تنشهايي نظير Sag
 • طراحي براي مناطق ممنوعه، مناطق با هزينه بالا، بسته به نياز مكاني و نياز ساختاري
 • انتخابهاي متعدد براي مدل كردن رفتار هادي در دماي بالا
 • روشهاي متفاوت مدلسازی استحكام ساختمان خط مانند تجزيه و تحليل عناصر آن
 • استخراج اطلاعات واحدهاي كاري و داده هاي قسمتهاي مختلف خطوط بوسيله بانك اطلاعاتي ODBC
 • محاسبه خودکار هزينه ساختمان خطوط ( و هزينه كارگر )
 • تهيه فهرست مواد ساختماني خطوط
 • تطبيق معيارهاي دلخواه با واحدهاي خطوط محاسبات تنش و كشش Sag كه شامل مقادير ابتدايي پس از بارگذاري و نيز جايگذاري درختان پيرامون خطوط انتقال می شود.
 • محاسبه فاصله هاي عمودي و جانبي از موانع و زمين و تپه ها و نقاط برجستگي زمين
 • تخمين توانايي ساختمان خط بوسيله مقدار مجاز شدت وزش باد و روشهاي سنجش Span
 • قابليت ارتباط با نرم افزارهاي SAPS و SAGSEC جهت تجهيز و تحليل كامل Span و تنش و كشش Sag
 • ايجاد طرحها و برگه هاي پروفيل خطوط انتقال ( امكان انتقال به CAD )
 • چاپ نتايج و نقشه ها بوسيله پرينتر و پلاتر
 • قابليتهاي گرافيكي و تصوير سازي سه بعدي محورهاي فضايي شامل نقشه زمين ، نقشه هوايي ، نقشه هاي ليزري ( توسط هلي كوپتر) ،‌ برگه هاي ديجيتالي برنامه و برش خطوط انتقال و داده هاي ديگر به صورت ASCLL
 • شبيه سازي برج با استفاده از PLS-POLE براي آناليز و طراحي ساختمان خط بوسيله چوب ، فولاد و تيرهاي بتوني يا مدلهاي دكلهاي يكپارچه آلومينيومي
 • طراحي و آناليز تيرهاي فولادي براي مقاصد مخابراتي
 • قابليت ارتباط با بانكهاي اطلاعاتي Oracle ، DB2 ، SQL با استفاده از ODBC و هر شبكه اطلاعاتي استاندارد.
 • ورود اطلاعات زمين از GPS ، عكسهاي هوايي و تجهيزات نقشه برداري

تماس با ما

شماره تماس: 88517391 - 021

شماره موبایل: 09036902461

تهران، خیابان سپهبد قرنی، پلاک 444، واحد 8