صفحه اصلینرم افزارهاتوضیحات نرم افزارهانرم افزار طراحی و تهیه مدارک برق و ابزار دقیق eds elecdes paneldes

نرم افزار طراحی و تهیه مدارک برق و ابزار دقیق eds elecdes paneldes

این نرم افزاریک ابزار مناسب برای طراحی در رنج وسیعی از دیسیپلین های حاضر در صنعت برق بوده به صورتیکه کلیه نیازهای دیسیپلین های مختلف را پوشش می دهد.
با توجه به اینکه در اکثر نیازهای صنعتی رنج وسیعی از نیازهای کاربردی و استانداردهای مورد استفاده با یکدیگر متفاوت می باشند، نرم افزار EDS علاوه بر استفاده از استانداردهای موجود، قابلیت اعمال تغییرات در طراحی را نیز به کاربر ارائه می نماید.
مجموعه نرم افزار EDSدارای سه ماژول Elecdes ، Paneldes ، Instrument Manager می باشد که ابزارهای توانمند و هوشمندی برای طراحی گزارش گیری برای مهندسان برق و ابزار دقیق و طراحان می باشد.
قابلیت های جانبی این نرم افزار از قبیل Protogen ،Ebase ،Database Editor ، Cable Scheduler و Batch Printerبه همراه نصب نرم افزار Elecdes نصب شده و نرم افزار EDS را بسیار کارآمد و کاربردی می نماید.
تاکنون شرکتهای بسیار مهمی در دنیا از قابلیتهای نرم افزار EDS در دنیا و در طراحی نیروگاهها، پتروشیمی ها، پالایشگاهها، کارخانجات صنعتی و غیره استفاده نموده اند که موجب صرفه جویی میلیاردها دلار هزینه(به دلیل طراحی بهتر)، بیش از ۵۰درصد کاهش نفر ماه مهندسی(هزینه مهندسی پروژه) و بیش از ۴۰درصد صرفه جویی در زمان طراحی شده است. بعضی از شرکتهای استفاده کننده از این نرم افزارها به شرح ذیل می باشند:

Schneider
AEG
Alstom Power
HoneywellAreva T&D

BP/AmocoN.A.S.A

ABB
Shell
National Nuclear Corp
 
 
معرفی نرم افزار ELECDES
اين نرم افزار يک ابزار مناسب برای تهيه رنج وسيعی از نقشه های برق و ابزار دقيق می باشد.اين نرم افزار يک ابزار فوق العاده توانمند برای توليد دياگرام های دو بعدی برق و ابزار دقيق می باشد.
نرم افزار Elecdesقابل استفاده برای طراحان تابلوهای توزيع برق، سوئيچگيرها و سيستمهای کنترلی می باشد.
اين نرم افزار دارای يک مجموعه از ابزارهای بسيار گسترده و کاربردی در نرم افزار AutoCAD بوده و دارای کتابخانه ای بسيار گسترده در اتوکد بوده که به بانک اطلاعاتی يکپارچه سيستم متصل می باشد.
با استفاده از قابليهای نرم افزار Elecdes از قبيل تهيه گزارشات مجتمع روزانه، انجام اتوماتيک کارهای تکراری و تغيير يک موضوع در کل مدارک به صورت خودکار(از قبيل cross-checking circuite ، sheet flipping ،relay cross-referencing ،tag-name duplication checks )، باعث افزايش در سرعت، دقت و بازدهی مهندسان و طراحان برق می گردد. همچنين اين نرم افزار قادر به توليد اتوماتيک terminal strips و wiring diagrams نيز می باشد. علاوه بر اينکه اين نرم افزار در طراحی و تهيه مدارک از استاندارد های به روز دنيا استفاده می نمايد، قابليتcustomized شدن و تغيير در رويه طراحی را نيز به کاربر ارائه می نمايد.
نرم افزارEBase که اينترفيس بانک اطلاعاتیElecdes می باشد به کاربر اجازه می دهد که بروی دياگرامها به همان صورتيکه بر روی مشخصات فنی و Tag های تجهيزات کار می کند، عمليات انجام دهد و تمامی اطلاعات به صورت بانک اطلاعاتی واحد همواره در اختيار کاربر و طراح خواهد بود.
قابليت انجام اتصالات به صورت اتوماتيک در نرم افزار Elecdes ، به صورت اتوماتيک و از بانک اطلاعاتی موجود که قبلا" تهيه شده است و يا در حين طراحی تهيه می شود، terminal stripها، wiring diagram ها و connection reports ها را ايجاد می نمايد.
در اين خصوص می توان گفت که نرم افزار Elecdes تنها نرم افزاری می باشد که شامل تمامی عملياتهای مورد نياز در طراحی برق و ابزار دقيق می باشد.
معرفی نرم افزار PANELDES
اين نرم افزار يک ابزار بسيار توانمند برای طراحی تابلوهای الکتريکی، کابلهای و سينی کابلها و تخمين سيمها و سيم بندی می باشد.
اين نرم افزار با استفاده از نرم افزارC+ + نوشته شده است و دارای بانک اطلاعاتی جامع همراه با اطلاعات پارامتری برای طراحی، مسيريابی و تهيه ابزارهای آناليزی می باشد.
Paneldes قادر به محاسباتmaterial quantities و طول سيمها و کابلها می باشد. همچنين به سادگی از محيط سه بعدی، محيط های دو بعدی مورد نياز خود را ايجاد می نمايد به صورتيکه ابعاد و محل های تصادم اجزاء را در بانک اطلاعاتی ذخيره می نمايد. در اين نرم افزار مسير کابلها و سيمها و نيز چک نمودن اينترفيسها نيز به صورت اتوماتيک انجام می پذيرد.
نرم افزار Paneldes قابليت ايجاد wire labeling وwire cutting را برای تجهيزات پيش ساخته شده و در کارخانجات بزرگ را به منظور کمک به پروسه اتوماسيون کارخانه دارا می باشد به صورتيکه در تجربه های انجام شده تا 50درصد هزينه پروسه توليد را کاهش می دهد.
اين نرم افزار تنها نرم افزاری می باشد که پروسه مسيريابی کابلها و سيمها را به صورت اتوماتيک و بدون صرف هزينه و خطا و در کامپيوتر انجام و به پايان می رساند.
Paneldes همچنين قابليت محاسبه موارد raceway fill ، cable factor ، power compatility ، cable pulling schedules و bend radius را در حين انجام مسيريابی کابل و بهينه سازی مسير پيدا شده دارا می باشد. در حين مسيريابی کابل در صورتيکه مسير با مشکل مواجهه گردد، اين نرم افزار پيشنهاد مسيرهای جايگزين را به کاربر ارائه می نمايد.
از ديگر قابليتهای اين نرم افزار تهيه cross section reports و drumming reports برای برش صحيح کابلها و استفاده صحيح از يک حلقه کابل می باشد. يکی از قابليتهای مهم Paneldes در نيروگاهها توليد phenomenal cost savings می باشد. همچنين اين نرم افزار دارای قابليت صرفه جويی در نصب و هزينه کابلها و تجهيزات می باشد.
 
معرفی نرم افزار Protogen
تهيه اتوماتيک هزاران نقشه و دياگرام تک خطی در AutoCAD از قابليتهای Protogen می باشد. اين نرم افزار قادر به دياگرام تک خطی های مشابه و به تعداد نامحدود می باشد. بصورتی که تنها با تهيه يک مدل تک خطی که دارای پارامترهای متغيير می باشد و وارد نمودن پارامترها و دياگرامهای ديگر در جداول بسيار ساده در نرم افزارهای Excell و يا Access ، و برقراری لينک ارتباطی بين اين نقشه ها، کليه نقشه های از يک نوع در کمتر از يک دقيقه و بدون هيچگونه اشتباه و خطا تهيه و آماده ارائه می باشند.
اين نرم افزار قابل استفاده توسط کليه مهندسان برق و ابزار دقيق و يا ديسيپلين های ديگر می باشد و تمامی نقشه ها مورد نياز در محيط اتوکد به راحتی برای کارشناسان و طراحان ايجاد می گردد.
يکی از مهمترين کاربردهای Protogen تهيه و ايجاد اتوماتيک Loop دياگرام ها می باشد. همچنين دسته بندی هر Loop دياگرام در فايل جداگانه و با اسم مشخص سرعت و دقت در تهيه Loop دياگرام را به حداکثر می رساند.
معرفی نرم افزار INSTRUMENT MANAGER
اين نرم افزار يک ابزار توانمند، ساده و کاربردی برای مديريت بر تجهيزات جديد و تهيه مدارک سيستم می باشد که به سادگی با schematic و loop and wiring diagrams از نرم افزارElecdes و 3D modeling and cable routing از نرم افزار Paneldes قابل لينک شده می باشد.
INSTRUMENT MANAGER قابل استفاده برای مهندسان کنترل و ابزار دقيق می باشد به صورتيکه تمامی مدارک ابزار دقيق از قبيل Data sheets ، Bill of materials reports ، Instrument Index reports ، Wiring/Terminal Strip diagrams ، Hook up Diagrams ، Loop Diagrams ،Interconnection reports ، Cables Schedule report و بسياری ديگر از مدارکی که کاربر به صورت ويژه نياز دارد را توليد می نمايد.
INSTRUMENT MANAGER دارای روشهای بسيار ساده و معمول drag and drop برای اتصال تجهيزات الکتريکی و ابزار دقيق بوده و شامل بسياری از امکانات ويندوز مانند search and replace ، copy and paste و...... می باشد.
بانک اطلاعاتی اين نرم افزار Access ، SQL و..... می باشد. اين نرم افزار دارای قابليتهای بسياری از قبيل Exports and Imports به بسياری از فرمتها و نيز برقراری لينک ارتباطی بهP & ID بسياری از نرم افزارها می باشد.
معرفی نرم افزار EBASE
اين نرم افزار يک ابزار برای فعال سازی مهارت و مطابقت سازی دياگرامهای تک خطی می باشد. اين نرم افزار قابل بکارگيری توسط طراحان و مهندسان می باشد. اين نرم افزار از فايلهای نرم افزار Elecdes استفاده می نمايد.
EBASE در واقع يک فايل اجرايی برای خواندن و نوشتن اطلاعات در نقشه ها و بانکهای اطلاعاتی می باشد. اين نرم افزار بصورت اتوماتيک هزينه ، Material مورد نياز و اطلاعات ارتباطی پروژه ها را به سادگی و به سرعت ايجاد می نمايد.
EBASE قابليت صرفه جويی در هزينه و زمان را با استفاده از ارتباط مستقيم به خواندن و نوشتن در هزاران فايل که مسير هر يک نيز در نرم افزار مشخص می باشد دارا می باشد. اين نرم افزار قابليت توليد گزارشات مختلف را بصورت همزمان و در چند پروژه مختلف دارا می باشد.
EBASE دارای قابليت ايجاد Warning reports های مختلف در خصوص باز بودن و يا کوتاه بودن مدارات و يا اسامی تکراری در پروژه می باشد.
يکی از امکانات بسيار عالی نرم افزار EBASE ، قابليت revision tracking و revision comparisonEBASE می باشد. به صورتيکه ايرادات گزارش شده در نرم افزار EBASE قابل مشاهده بصورت گرافيکی در نقشه های تک خطی می باشد. که در دو ويرايش مختلف اضافه شدن ها، پاک شدن ها و تغييرات دو ويرايش مختلف را نمايش می دهد. همچنين کاربر قادر به تعيين موقعيت يک تجهيز در نقشه های تک خطی از طريق نرم افزار
معرفی نرم افزار CABLE SCHEDULER
اين نرم افزار دارای قابليت مديريت کابلها، مسيرها و ترمينالها و اتصالات می باشد.
در CABLE SCHEDULER کابلها به صورت مستقيم قابل اضافه شدن به بانک اطلاعاتی پروژه و بدون هيچگونه نيازی به استفاده از اتوکد می باشند.هچنين کاربر قادر به ايجاد دياگرامهای اوليه کابل نيز می باشد.
CABLE SCHEDULER قابل اتصال به هرگونه دياگرام تک خطی کابلی می باشد به صورتيکه تمامی interconnection ها، routing ها و assignment ها برای تمامی پروژه قابل انجام می باشد.
همچنين در اين نرم افزار project enclosures ، terminal strips و بقيه تجهيزات نيز قابل اضافه شدن به بانک اطلاعاتی پروژه می باشند.عمليات ترمينال گذاری در اين نرم افزار به سادگی و با روش drag and drop قابل انجام می باشد.
در صورتيکه پروژه شما شامل schematics نيز باشد، wiring به سادگی و تنها با assign نمودن تعداد هاديهای هر کابل انجام می پذيرد. يکی از گزارشات کاربردی CABLE SCHEDULER، گزارش terminal strip diagrams به صورت اتوماتيک می باشد. همچنين اين نرم افزار قابل لينک شدن با نرم افزار panel cable routing system نيز می باشد.

تماس با ما

شماره تماس: 88517391 - 021

شماره موبایل: 09036902461

تهران، خیابان سپهبد قرنی، پلاک 444، واحد 8